Handicap-adgang

Vi gør altid vores bedste for at sikre gode adgangsforhold og faciliteter for handicappede. Følgende forhold er gældende:

• Der er niveaufri adgang til hele spillestedet.

• Der findes handicap-toilet efter alle gældende regler.

• Vi giver adgang til en handicaphjælper med gyldigt hjælperkort i selskab med handicappet uden beregning. Da vi har en begrænset plads og ofte udsolgt til koncerterne, bedes handicaphjælpere melde deres ankomst seneste en uge i forvejen på post@kammerateriet.com. Medbring hjælperkort.

• Ved siddekoncerter hjælper vi med at komme til rette på den ønskede plads ved enten borde eller stolerækker. Ved ståkoncerter kan pladsen være trang og vi hjælper efter bedste evne med en praktisk placering i lokalet.

• Ved siden af Kammerateriets sandstrand findes Kammerateriets to handicap-parkeringspladser.

Der sker altid noget på Kammerateriet